Meindl

Traditionell och modern skoproduktion. Familjen Meindls tradition av skomakeri sträcker sig nio generationer tillbaka i tiden. Med det kunnandet i ryggen och med en stordrift sedan början av 1900-talet tar Meindl hela tiden nya steg att utveckla både produktion, logistik och hantverk. Traditionerna är lika viktiga som det nya och innovativa.