Anchovy

Anchovy Special är skandinaviens populäraste beteshållare. Anchovy special är anpassad till betesfisk mellan 10-15cm.