Marlin

Sedan slutet av 1800-talet har Marlin producerat de starkaste och mest tillförlitliga repetergevären någonsin.