Shooting Chrony Kronograf

Shooting Chrony kronografer
Kronografer är bra att ha vid handladdning för att mäta hastigheten på kulorna.