Tenderum

Tenderum är ett svenskt företag som utvecklar och säljer innovativa produkter för kötthantering. Det är vår förhoppning att våra existerande och kommande produkter skall bidra till ett mört och smakligt kött för både jägare och andra som hanterar sitt eget kött. Under 2008 lanserades vi Mörningstimern som har blivit mycket populär bland såväl jägare som uppfödare av tamboskap. Under 2011 lanserades  en konverteringssats med vilken du enkelt bygger en viltkyl av ett begagnat kylskåp.Tenderum senaste produktlansering är en serie engångplast i tre olika varianter för hygienisk hantering av kött.