2018-02-07 19:20
Petter

Lite om varianterna inom Pistolskyttet

Precision
Den klassiska och vanligaste tävlingsformen inom pistolskyttet. Ett antal serier om fem skott vardera på 25 meter med en hand. 5 minuter per serie och alltid med en internationell pistoltavla som mål.
Kräver mycket fokus och är svårare än man kan tro. Lätt att mäta resultat då tävlingarna alltid görs på samma sätt. Krävs ganska lite material och tid att ställa i ordning för tävling.


Fältskyttet
En betydlig mer varierad och omväxlande tävlingsform än precision. En fälttävling består av ett antal olika stationer som alla ser olika ut. Avstånden, skjuttiderna, skjutställningarna samt form och storlek på målen kan variera. Man går i grupper, så kallade patruller, mellan stationerna. Antalet skyttar per patrull och antalet stationer kan variera beroende på typen av tävlingen. På de flesta stationer räknas endast träff eller bom, placeringen av skottet på tavlan spelar endast roll på vissa utvalda poängmål.


PPC
Mer dynamiskt än båda ovanstående men mindre varierande än fältskyttet. Inom PPC finns det ett antal olika vapengrupper. Antal skott, avstånd, tid och skjutställningar varierar beroende på vapengrupp men inom samma grupp skjuts PPC alltid på samma sätt. Inom samtliga grupper krävs omladdning av vapnet under skjuttiden, avstånden varierar mellan 3-50 yards. På 50 yards skjuter man sittande, liggandes samt med stöd av en stolpe, en så kallad barrikad.


Magnumfält
Något av en blandning av fältskytte och precision. Målen är oftast fältskyttemål men större vikt läggs vid träffarnas placering. Skyttet sker med vapen i magnumkaliber, mer rekyl men bättre kulbana. Avstånden är betydligt längre än i vanligt fältskytte, ibland upp emot 180 meter.

#mblog

 

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur:
kYJf2
Kod från Captcha-bild:

There are no limitations for cryptocurrencies, though.
2019-11-14 17:12:42
Here is my webpage ... bitcoin code bluff (www.fullreview.in)