BETE

"Legendariska klassiker"

Varumärket Bete, startades av Tage Tysklind redan år 1940 i Insjön i Sverige. Som ett resultat av ett noggrant utvecklingsarbete har dragen fått färger och egenskaper som passar i många olika vatten och som bevis på det har Bete, år efter år legat i täten i registren över rekordfiskar, oavsett om det handlar om gädda, gös, abborre, öring eller lax.