Jesse

Jesse fiskebeten, tillverkning och testning av finska O. Korkiakoski och hans söner.