Morakniv AB

I Mora finns en lång tradition av knivmakeri. Resan för Morakniv börjar 1891 när Frost-Erik Erson återvände hem till byn Östnor i Mora efter fyra år i Nordamerika. När han startade sin åkdonsfabrik såddes det första fröet till det som så småningom skulle bli företaget och varumärket Morakniv som vi känner det idag.
I början tillverkade Frost-Erik endast knivar för fabrikens interna bruk, men produktionen skulle snart komma att växa. Morakniv som begrepp var välkänt i Sverige redan i slutet av 1800-talet, just på grund av bygdens långa tradition av tillverkning. Knivarna från Mora hade sedan spridits till användare ute i landet genom gårdsfarihandlare eller genom byteshandel. I och med att fabriken grundas kan produktionen växa och allt fler knivar kan skickas ut i såväl Sverige som världen. Nu heter företaget Morakniv AB. Att heta det vi faktiskt tillverkar - knivar från Mora - blir ett naturligt steg i vår utveckling, samtidigt som vi får framhäva stoltheten i vår lokala förankring.

  • Morakniv AB
    329 SEK
  • 399 SEK