Schmidt & Bender

Schmidt & Bender är ett tyskt företag som specialiserat sig på tillverkning av kikarsikten i high-end-segmentet för jakt, sport, brottsbekämpning och militära vapen. Företaget grundades 1957 av instrumentbyggarna Helmut Schmidt och Helmut Bender. Företaget startade med att producera kikarsikten med zoom för stora tyska kedjor med försäljning inriktad på jaktutrustning, det under olika varumärken, men började sedan gradvis producera kikarsikten under eget varumärke. Förnärvarande (2008) är företaget fortfarande ett familjeföretag. Stora delar av tillverkningsprocessen görs för hand, varför företaget endast kan sälja ett begränsat antal kikarsikten årligen.