Sonic

Nielsen Gun Parts är en del av J. Nielsen Design. Jørgen Nielsen ansvarar för den dagliga driften av bolaget samt utvecklingen av nya produkter. Tillverkning av vapen sker på Jylland i Danmark.