Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet är en svensk ideell organisation bildad 1830. Förbundet hade vid utgången av 2015 drygt 151 000 medlemmar.