Tikka

Den första Tikkakoski-fabriken grundades 1893 i Jyväskylä, Finland, och fabriken började tillverka pistolkomponenter redan 1918. Tikkakoski Oy och Sako samarbetade 1981 på en prototyprisserie och resten är historia. Med utgångspunkt från Sakos långa skjutvapen-tillverkningstraditioner kan Tikka uppfylla kraven hos den moderne jägaren genom att kombinera traditionell vapenmidskunskap med avancerad teknik.

  • 10500 SEK
  • 6900 SEK
  • 195 SEK
  • 195 SEK
  • Totalt 62 poster
    Sida 1 av 2
    1 2