Tormek

Tormek – ”A different breed”
På 1970-talet hade Torgny Jansson svårt att få marknaden att tro på hans innovativa och nya slipmaskin. Ingen återförsäljare i Sverige var intresserad, så Tormek började tidigt att söka sin marknad utomlands, vilket var början på resan av vad som skulle komma att bli ett globalt varumärke.

Några år tidigare var Torgny, en ingenjör och hängiven hobbysnickare, frustrerad eftersom han inte kunde hitta en metod bra nog för att få vassa verktyg. Var fanns den moderna versionen av den svenska våtkylda slipstenen som gav en fin och hållbar egg? Det visade sig att Torgny skulle behöva uppfinna just en sån metod. Till en början var det endast för egna behov, men som den rationella man han var så tänkte han att han lika gärna kunde tillverka ytterligare några maskiner medan han ändå var igång. De extra maskinerna sålde snabbt slut bland Torgnys vänner.

Den första modellen
Den allra första modellen drevs med hjälp av en handborrmaskin som hade en huvudaxel monterad i chucken. Borrmaskinen kunde monteras på slipstenen på bara några sekunder och stöttades av en väl uttänkt hållare. Det höga varvtalet från borrmaskinen reducerades av ett gummihjul för att passa det låga varvtal som krävdes för en slipsten. Tack vare denna innovativa lösning kunde huvudaxeln inte slira och designen visade sig vara oerhört användarvänlig och pålitlig. Patenten godkändes! Det som börjat som ett hobbyprojekt hade nu blivit ett företag med ett uppdrag – att göra slipning enklare för alla träarbetare.

Resan tar fart
1973 grundade Torgny Tormek AB (förkortning för Torgnys mekaniska) med syftet att tillverka och marknadsföra maskinen. 1975 började Tormek exportera till de skandinaviska länderna och 1976 till Tyskland och flera andra länder i Europa. 1981 introducerades den första modellen med egen motor. Den hade samma driftsäkra konstruktion som den ursprungliga borr­maskins­drivna modellen.

Början på ett system
1984 utvecklades det som kom att bli hjärtat i Tormeks slipsystem; universalstödet. Det kan tyckas vara en enkel konstruktion – vilket det också är – men som många bra innovationer ligger genialiteten just i enkelheten. På den tiden hade alla slipmaskiner konventionella, platta slipstöd. Idag har Tormeks design tillämpats av tillverkare av våtslipar världen över.

Sätta en standard
Sedan dess har Tormek fortsatt att växa och utvecklat en mängd olika produkter som tillsammans utgör ett alldeles unikt system. När systemet först introducerades i USA fick maskinen högsta betyg, med rubriker som ”Tormek – The underdog" och "Tormek – A different breed”.

Resan fortsätter
Tormek har kontinuerligt arbetat för att göra slipning enkelt och effektivt. Den ursprungliga natursandstenen från Gotland har ersatts av en keramiskt bunden sten av aluminium­oxid, speciellt framtagen för våtslipning vid lågt varvtal. Idag är Tormeks sortimentet det bredaste på marknaden och företaget erbjuder ett komplett slipsystem för alla slags verktyg. Innovation och önskan om att göra slipning enkelt och effektivt är fortfarande kärnan i verksamheten.

  • 199 SEK