Vanguard

Vanguard benstöd är perfekta hjälpmedel på jakt eller på skjutbanan.