klicka här för att läsa om "kommande kurser"

SE TIDER FÖR JÄGAREXAMEN HÄR

Jägarexamen hos Fritid & Vildmark

Jägarexamen är obligatorisk för dig som vill inneha jaktvapen.

Jägarexamen består av en teoridel och en praktisk del

Jägarexamen hos Fritid & Vildmark är ditt första steg.

Grundkurs teori med veckoträffar - Intensivkurser teori - Komplett intensivkurs
Praktisk skjutträning i vår skjutbiograf året runt
Praktisk skjutträning kula & hagel vid närliggande skjutbanor under vår, sommar och höst
Jägarexamensapp med instuderingsfrågor 
Engagerade ledare med stor erfarenhet och goda kunskaper om jakt, skytte och vilt
Unika erbjudanden - enbart för dig som tar jägarexamen hos oss
Med enkla och smidiga lösningar kan utbildningen anpassas enligt ditt önskemål

Jägarexamensutbildning teori och praktik, är det första steget till att för första gången söka tillstånd att inneha jaktvapen. 

Jägarexamensutbildningen krävs när du söker tillstånd att inneha jaktvapen av en annan typ än det du redan har tillstånd att inneha och ej tidigare gått jägarexamensutbildning. 

Jägarexamensutbildningen skall ge inblick i jakt, skytte, djur och natur. Efter avlagd examen har du en god grund för fortsatt utbildning enskilt och/eller tillsammans med andra. 

 

Jägarexamen hos Fritid & Vildmark ger dig grunden

Att klara det teoretiska provet och gå vidare med den praktiska utbildningen och tillhörande prov

Att förstå sammanhang och samspel i naturen och hur vi jägare kan agera för att bevara en allsidig och artrik fauna

Att gå vidare med den egna fortsatta utbildningen efter genomförda prov

Hör gärna av dig: info@fritidvildmark.se eller ring oss 0911-342 03

 

Kursalternativ - flexibla lösningar som passar dig

SE TILLGÄNGLIGA KURSER HÄR

Övriga alternativ: Vi är flexibla. Kontakta oss med dina önskemål om upplägg. Vi har även möjlighet att genomföra kursen nära dig. 

Praktiska skjutövningar och träning/skjutkurs: I vår skjutbiograf kan du öva året runt med riktiga vapen och skarp ammunition i en lugn och säker miljö, tillsammans med erfarna och kunniga instruktörer. Vi erbjuder en helt unik möjlighet för praktisk träning som förberedelse för de praktiska momenten och proven. Så nära verkligheten det kan bli. Denna träningsmöjlighet vänder sig till alla oavsett var man går/gått sin teoriutbildning. Därigenom man kan under årets alla månader skaffa sig den nödvändiga grunden och erfarenheten i vapenhantering och praktisk skytte. För tider och bokning se här.

Den fortsatta praktiska utbildning/skjutning (hagelskytte lerduvor samt mot rörligt mål, grundprov kulgevär mm) ordnas under vår, sommar och höst när skjutbanorna är öppna. Vi har egna skickliga skjutinstruktörer och samarbeten med andra skjutinstruktörer.

Begränsat antal platser.

Studiematerial Jägarexamen

Vi använder oss av Svenska Jägarförbundets utbildningsmaterial Nya Jägarskolan, som bas för vår utbildning. Ett annat alternativ av Jägarnas Riksförbund bok "Din väg till jägarexamen"

Kursinnehåll teori Grund- resp Intensivkurs:

- Studieplan
- Instuderingsfrågor, repetitionsprov, övningsprov mm
- Löpande datorstöd.
- Support och uppföljning av provuppgifter
- DVD: Lär dig om jakt!
- Utbildningsträffar och genomgångar

Jägarexamen teori och praktik - vad krävs för att bli godkänd?

Jägarexamen består av en teoretisk del samt tre praktiska moment.

Det teoretiska provet måste vara genomfört med godkänt resultat innan de praktiska momenten prövas. Vid de praktiska proven av hagelvapen respektive kulvapen ska provtagaren vara godkänd avseende säkerhetshantering av respektive vapensort innan de praktiska skjutproven inleds. Grundprov kulgevär måste vara genomfört med godkänt resultat innan praktiskt högviltprov/kulgevär genomförs.

Teoretiskt prov Jägarexamen

Teoriprovet består av 70 st flervalsfrågor varav minst 60 frågor ska vara rätt besvarade för att bli godkänd.

Praktiska prov Jägarexamen

I varje län finns ett antal provledare och provbanor där praktiska prov för jägarexamen genomförs. De praktiska proven i tre delar består av:

1) Praktiskt hagelgevärsprov med följande delmoment:

- Säker hagelgevärshantering. Provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär på ett säkert sätt.

- Avståndsbedömning. Provtagarens förmåga att bedöma om målet är inom eller utom hagelhåll.

- Lerduveskjutning. Provtagaren ska träffa minst fyra av sex lerduvor som kastas rakt från skytten, så kallat frånskott. Provtagaren får skjuta två skott per lerduva.

- Skjutning mot markmål. Provtagaren ska skjuta mot ett vänster- och ett högergående markmål på 20 m. Ett visst antal hagel ska träffa inom en begränsad yta, beroende av målval

2) Grundprov kulgevär med följande delmoment:

- Säker kulgevärshantering. Provtagarens förmåga att hantera sitt kulgevär på ett säkert sätt.

- Precisionsskjutning. Provtagarens förmåga att skjuta två sammanhållna träffbilder om fyra skott. Skjutningens ena serie genomförs från skjutbänk, den andra serien med jägarmässigt stöd. 12 respektive 17 cm spridning.

3) Praktiskt högviltprov kulgevär.

- Skjutning mot stillastående och löpande älgfigur. 

Prov & Priser för delprov av Jägarexamen

Alla Provkostnader tillkommer på angivna priser och betalas till provledaren vid provtillfället 
Proven genomförs av provledare på banor godkända för Jägarexamen

Ammunitionskostnad för de praktiska proven tillkommer.

- Teoretiskt prov: 500:-
- Praktiskt hagelgevärsprov: 400:-
- Omprov av delmoment i hagelgevärsprovet: 100:-
- Praktiskt grundprov kulgevär: 200:-
- Omprov precisionsskjutning: 100:-
- Praktiskt högviltprov kulgevär (3 st serier): 200:- 300:- beroende på hur många serier som skjuts