Jägarexamen hos Fritid & Vildmark

Aktuellt och nyheter

 

Jägarexamen är obligatorisk för dig som vill inneha jaktvapen.

Jägarexamen består av en teoridel och en praktisk del

Jägarexamen hos Fritid & Vildmark är ditt första steg.

Grundkurs teori med veckoträffar - Intensivkurser teori - Distansutbildning teori via dator - Intensivkurs Komplett- Teori + Skytte
Praktisk skjutträning i vår skjutbiograf året runt
Praktisk skjutträning kula & hagel vid närliggande skjutbanor under vår, sommar och höst
Jägarexamensapp med instuderingsfrågor 
Engagerade ledare med stor erfarenhet och goda kunskaper om jakt, skytte och vilt
Unika erbjudanden - enbart för dig som tar jägarexamen hos oss
Med enkla och smidiga lösningar kan utbildningen anpassas enligt ditt önskemål

 

Jägarexamensutbildning teori och praktik, är det första steget till att för första gången söka tillstånd att inneha jaktvapen. 

Jägarexamensutbildningen krävs när du söker tillstånd att inneha jaktvapen av en annan typ än det du redan har tillstånd att inneha och ej tidigare gått jägarexamensutbildning. 

Jägarexamensutbildningen skall ge inblick i jakt, skytte, djur och natur. Efter avlagd examen har du en god grund för fortsatt utbildning enskilt och/eller tillsammans med andra. 

 

Jägarexamen hos Fritid & Vildmark ger dig grunden

Att klara det teoretiska provet och gå vidare med den praktiska utbildningen och tillhörande prov

Att förstå sammanhang och samspel i naturen och hur vi jägare kan agera för att bevara en allsidig och artrik fauna

Att gå vidare med den egna fortsatta utbildningen efter genomförda prov

Hör gärna av dig: info@fritidvildmark.se eller ring oss 0911-342 03

 

Logga in på distansutbildningen.

 

Kursalternativ - flexibla lösningar som passar dig

Teoriutbildningen genomförs som Grundkurs med veckoträffar, Intensivutbildning med två heldagar, Intensivkurs Komplett med fyra heldagar och Distansutbildning med stöd av dator. Med utgångspunkt i våra färdiga paket kan utbildningen anpassas efter dina/era önskemål och man kan själv bestämma i vilket tempo man vill genomföra kursen. Utbildningsmaterial som förberedelser inför de olika kursalternativen delas ut innan kursstart och för distansstudier finns det upplagt på vår hemsida och blir tillgängligt vid kursstart. Priser för Jägarexamenkurs är beroende av upplägg. Sänd din intresseanmälan till oss. Vi begränsar oss normalt till 8-12 elever per kurs. För aktuella kursdatum se här.

Grundkurs: 7-10 träffar á 2-2,5 h. Egen tid för hemstudieuppgifter och förberedelser tillkommer. Pris 2000:- inkl lån av bok.

Intensivkurs: (Lördag-Söndag) Teori 2 heldagar. Tid för hemsstudieuppgifter som förberedelser inför intensivkurs tillkommer. OBS! egna studier inför intensivkurs är en viktig del. Instuderingsmaterial delas ut innan kursstart. Pris 2000:- inkl lån av bok. 

Intensivkurs Komplett- Teori och Skytte: (Torsdag-Söndag)
Genomförs i våra lokaler med start kl 14.00 på Torsdag och avslutas under Söndagen med praktiska prov (måndag avsätts som extra provdag vid behov). Torsdagen är i huvudsak praktiska moment i vår skjutbiograf. Övriga dagar varvas med teori och praktik. Tid för hemsstudieuppgifter som förberedelser inför intensivkurs tillkommer. OBS! egna studier inför intensivkurs är en viktig del. Instuderingsmaterial delas ut innan kursstart.

Kursinnehåll/Avgift: Med boende på Piteå Stadshotell inkl frukost och middag 7800:-(inkl moms) utan boende 6000:-(inkl moms). * Boende( inkl frukost & middag), lunch, kurslitteratur, instuderingsfrågor, lån av vapen, ammunition, försäkring, instruktörer och unika erbjudanden.* Boende för de som väljer detta sker på Piteå Stadshotel(som del i ett dubbelrum) Enkelrum möjligt mot tillägg. Vi rekommenderar att bo kvar då det kan bli långa intensiva dagar. På hotellet kommer frukost och middag att serveras. Luncherna serveras i anslutning till utbildningsplatserna.
Antalet deltagare är begränsat vid varje kurstillfälle. Vid anmälan betalas en bokningsavgift på 2000:- då kurslitteratur, instuderingsfrågor mm delas ut. Resterande betalas vid kursstart.

Distansutbildning online: Hos oss har du möjlighet att göra den teoretiska utbildning på distans via nätet. Studiematerialet är detsamma som vid våra övriga utbildningar. Med en unik inloggningskod skapar du ett användarnamn och ett eget lösenord som gör vårt internetbaserade teoriutbildning tillgänglig för dig oavsett var du är. Du som bor på annan ort får vår hjälp att finna en provförrättare för det skarpa provet. Pris: 2000:- Till inloggningen. 

Övriga alternativ: Vi är flexibla. Kontakta oss med dina önskemål om upplägg. Vi har även möjlighet att genomföra kursen nära dig. 

Praktiska skjutövningar och träning/Skjutkurs: I vår skjutbiograf kan du öva året runt med riktiga vapen och skarp ammunition i en lugn och säker miljö, tillsammans med erfarna och kunniga instruktörer. Vi erbjuder en helt unik möjlighet för praktisk träning som förberedelse för de praktiska momenten och proven. Så nära verkligheten det kan bli. Denna träningsmöjlighet vänder sig till alla oavsett var man går/gått sin teoriutbildning. Därigenom man kan under årets alla månader skaffa sig den nödvändiga grunden och erfarenheten i vapenhantering och praktisk skytte. För tider och bokning se här.

Den fortsatta praktiska utbildning/skjutning (hagelskytte lerduvor samt mot rörligt mål, grundprov kulgevär mm) ordnas under vår, sommar och höst när skjutbanorna är öppna. Vi har egna skickliga skjutinstruktörer och samarbeten med andra skjutinstruktörer.

Priser:
22LR (Skjutbiograf): 250:-/h inkl vapen, ammunition, instruktör. 
Hagel: 275:-/h inkl vapen, ammunition, instruktör.
Klass 1: 325:-/h inkl vapen, ammunition, instruktör.

Begränsat antal platser.

Studiematerial Jägarexamen

Vi använder oss av Svenska Jägarförbundets utbildningsmaterial Nya Jägarskolan, som bas för vår utbildning. Ett annat alternativ av Jägarnas Riksförbund bok "Din väg till jägarexamen"

Kursinnehåll teori Grund- resp Intensivkurs:

- Studieplan
- Instuderingsfrågor, repetitionsprov, övningsprov mm
- Löpande datorstöd.
- Support och uppföljning av provuppgifter
- DVD: Lär dig om jakt!
- Utbildningsträffar och genomgångar

 

Kursupplägg teori distans 

Informationsdel där du får veta vad du bör läsa igenom innan kursavsnittet och dess instuderingsfrågor görs.

Instuderingsfrågor för fem olika block med sexton kursavsnitt plus repetitions- och övningsprov. Till instuderingsfrågorna arbetar du med böcker tillgängliga.

Tre repetitions- och övningsprov till vardera block. Böckerna används ej vid dessa prov.

Till varje kursavsnitt finns en målbild att ca 85-90% av svaren ska vara rätt. När du är klar med ett block  tillhörande instuderingsfrågor och repetitionsfrågor öppnas nästa block för studier. Avslutande repetitionsprov och slutprov görs innan det skarpa teoretiska provet genomförs. Några råd för bästa resultat:

1) Gå igenom informationsdelarna till varje kursavsnitt och läs i böckerna om aktuella ämnen.
2) Ta hjälp av böckerna när du löser instuderingsfrågorna.
3) Prova din kunskaper utan böcker i repetitionsfrågorna som finns till varje block.
4) Du är alltid välkommen att kontakta oss direkt via mail vid funderingar och oklarheter.

 

Jägarexamen teori och praktik - vad krävs för att bli godkänd?

Jägarexamen består av en teoretisk del samt tre praktiska moment.

Det teoretiska provet måste vara genomfört med godkänt resultat innan de praktiska momenten prövas. Vid de praktiska proven av hagelvapen respektive kulvapen ska provtagaren vara godkänd avseende säkerhetshantering av respektive vapensort innan de praktiska skjutproven inleds. Grundprov kulgevär måste vara genomfört med godkänt resultat innan praktiskt högviltprov/kulgevär genomförs.

Teoretiskt prov Jägarexamen

Teoriprovet består av 70 st flervalsfrågor varav minst 60 frågor ska vara rätt besvarade för att bli godkänd.

Praktiska prov Jägarexamen

I varje län finns ett antal provledare och provbanor där praktiska prov för jägarexamen genomförs. De praktiska proven i tre delar består av:

1) Praktiskt hagelgevärsprov med följande delmoment:

- Säker hagelgevärshantering. Provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär på ett säkert sätt.

- Avståndsbedömning. Provtagarens förmåga att bedöma om målet är inom eller utom hagelhåll.

- Lerduveskjutning. Provtagaren ska träffa minst fyra av sex lerduvor som kastas rakt från skytten, så kallat frånskott. Provtagaren får skjuta två skott per lerduva.

- Skjutning mot markmål. Provtagaren ska skjuta mot ett vänster- och ett högergående markmål på 20 m. Ett visst antal hagel ska träffa inom en begränsad yta, beroende av målval

2) Grundprov kulgevär med följande delmoment:

- Säker kulgevärshantering. Provtagarens förmåga att hantera sitt kulgevär på ett säkert sätt.

- Precisionsskjutning. Provtagarens förmåga att skjuta två sammanhållna träffbilder om fyra skott. Skjutningens ena serie genomförs från skjutbänk, den andra serien med jägarmässigt stöd. 12 respektive 17 cm spridning.

3) Praktiskt högviltprov kulgevär.

- Skjutning mot stillastående och löpande älgfigur. 

 

Prov & Priser för delprov av Jägarexamen

Alla Provkostnader tillkommer på angivna priser och betalas till provledaren vid provtillfället 
Proven genomförs av provledare på banor godkända för Jägarexamen

Ammunitionskostnad för de praktiska proven tillkommer.

- Teoretikt prov: 250:-
- Praktiskt hagelgevärsprov: 400:-
- Omprov av delmoment i hagelgevärsprovet: 100:-
- Praktiskt grundprov kulgevär: 200:-
- Omprov precisionsskjutning: 100:-
- Praktiskt högviltprov kulgevär (3 st serier): 200:- 300:- beroende på hur många serier som skjuts