2021-09-21 00:00
Seved Wiklund

Björnspillningsinventering, en fråga om hur björnstammen ska förvaltas!

Just nu samlar jägarna i Norrbotten björnspillning för allt vad tyglarna håller. En av anledningarna att samla spillning att få större licenstilldelning på björn och minska de kritiserade skyddsjakterna. Det har sagts och skrivits förr,

- Jägarkåren har aldrig haft större anledning att hålla ihop och se till att fakta styr våra uttalanden, åsikter och åtgärder.

Att skillnaderna kan vara så stora mellan åren och tidigare tilldelning är till en del av att känslor och åsikter styrt mer än fakta. Se vad som skett i bland annat Jämtland, Västerbotten till detta år.

- Nu har vi jägare verkligen chansen att visa hur mycket björn som finns i länet, säger Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet i Norrbotten.

Jag har själv redan skickat in några prover och hoppas att alla som hittar björnspillning gör som jag, fortsätter Björn Sundgren. Är vi flitig på att samla spillning så är chansen god att vi får en betydligt större tilldelning på licensjakten nästa höst.

    År - Skyddsjakt - Licensjakt

  • 2016        10                     30
  • 2017        42                      0
  • 2018        14                      16
  • 2019        16                     24
  • 2020       60                    20
  • 2021        65                    20

 

Möjligheten till (behov av) skyddsjakt, kommer och ska fortsätta finnas med anledning av predation rovdjuren åsamkar rennäringen. En orimligt hög predation medför kännbara förluster för att den ska kunna vara långsiktigt bärande med många gånger nästan 50% förluster av renkalv som en följd av predation för renskötarna och samebyarna.

Enkelt exempel, lägger sig 100st björnar i ide på hösten kommer 100st att vakna plus den utökning av antalet ungar som föds i idet under vintern. Alla dessa ska dessa ha mat när de vaknar i April. I April finns i stort sett inget annat än kött, dvs annat vilt att äta för de ny uppstigna björnarna.

Kan man förvalta stammen så några färre björnar lägger sig i ide på hösten, kommer färre att behöva föda på när de vaknar till och behovet av skyddsjakt kommer att minska under April och Maj.

Det är väldigt enkelt att samla in björnspillning, en liten klick i en vanlig plastpåse eller direkt i ett insamlings-kit och sedan posta det till Naturhistoriska museet som tar hand om proverna. Man kan sedan följa sin spillning via rovbase.se.

Insamlingen pågår till 31 oktober. Uppmaning till alla jägare och övriga som vistas ute är att fortsätta var aktiva med att spillningsinventeringen ända fram. Det gör skillnad.

Dessutom har som publicerar en bild på Instagram från björnskogen och taggar #björnbajs2021 kan vinna en Goodiebag från Jägareförbundet Norrbotten.
Till den 21/9-21 hade 860st spillningsprov lämnats in. Länk som visar hur många prov som inlämnats och var;

https://cgi-nrm.github.io/Bjorn2021/karta.html

At bidra med fakta till vår viltförvaltning kommer att stärka vårt gemensamma intresse. Vi bidrar, vi vårdar och vi förvaltar för framtiden och framtida generationer. / Seved Wiklund

Nu har vi jägare verkligen chansen att visa hur mycket björn som finns i länet, proven hittar du hos oss på Fritid & Vildmark!

Välkommen! hitta till Fritid & Vildmark...