2019-10-25 00:00
Johan Wiklund

Johan Wiklund, från Fritid & Vildmark i Piteå, säljare inom jakt sedan drygt 20 år, brinner för jakt, natur och att få människor att upptäcka det
fantastiska med att vara en del av naturen. Här har han testat 19 vanligt förekommande ljuddämpare

Johan testar ljuddämpare

Johan testar 19st vanligt förekommande ljuddämpare

Genom åren så har det passerat bra många dämpare genom händerna, både som sålts till kunder och de som jag själv personligen har
testat. Men med några nya ljuddämpare på marknaden under denna säsong så kände jag att det var dags att göra ett test för att se om de höll vad de lovade och vilka egenskaper de hade, samt att se om mina egna teorier och erfarenheter stämde eller inte.
Testet gick ut på att titta på dessa två följande saker:
• Kontrollera om ljuddämparna dämpade lika mycket som tillverkaren uppgav att deras modeller skulle klara av, om det låg inom den uppgivna ramen för minskning av dB även efter fler skott.
• Hur varm dämparen blev efter 5 respektive 10 skott, och om det var stor skillnad i mirage (värmeflimmer) mellan dämparna

Johan mäter värme på dämpare

Så gick testet till Alla dämpare provsköts med samma ammunition av fabrikat Norma jaktmatch i cal.308win och piplängd 51 cm för att göra testet så rättvist som möjligt, testvapnen var Sauer modell 101 och 404 samt Sako A7. Decibelmätaren var placerad 50 cm till vänster och 70 cm bakom mynningen, för att få mätplatsen så ”nära” ett öra som möjligt. Alla dämpare fick stå i rummet innan provskjutning och hade då samma temperatur 21 grader. (alla dämpare kontrollerades enskilt innan första skottet avlossades i dem).
Först sköts tre skott och ljudnivån lästes av, den högsta ljudnivån under serierna registrerades och noterades. Sen sköts ytterligare två skott och ljudnivån avlästes igen samt att temperaturen på dämparen mättes, där den varmaste punkten på dämparen noterades. Sedan sköts ytterligare fem skott i snabb följd, där återigen den högsta ljudnivån uppmättes och den varmaste temperaturen mättes och noterades.

Vad blev då resultatet och vem blev vinnare?
Tråkigt nog måste jag säga att det finns ingen vinnare, det går inte att utse en vinnare om inte målet är väldigt preciserat, ex bästa dämpningsförmåga. Bästa dämpare och dess dämpningsförmåga går att utse, om man inte behöver ta hänsyn till vikt och storlek utan bara själva decibelen. För det är ju precis just det, vad är bäst? Är det den som är lättast,minst, mest hållbar eller den som dämpar ljudet mest? Och det är ingen dämpare som är bäst i alla dessa fyra kategorier. Ase Utra SL 5:an kommer att hålla för fler skott än en F&D 149, men å andra sidan så är det inte ens halva vikten på den och de dämpar ljudet näst intill lika mycket. Och faktum är att antalet skott som dämparen tål och klarar av är nog inte problemet för jägaren då de flesta dämpare klarar av minst 5000 skott om man sköter om dem.

Det är med ljuddämpare som med flytvästar. Den gamla klassiska orange räddningsvästen (med stor krage och tjocka flytblock fram på kroppen) är bättre än den tunna smidiga seglarvästen utan krage, när olyckan väl är framme. Men den är bara bättre än seglarvästen så länge du har den på dig, tar du av dig den och hänger bort den för att den är för otympligt att ha på sig, så gör den ju ändå ingen nytta.
Det är samma med dessa dämpare. Köp en för dig ändamålsenlig dämpare som dämpar så bra som möjligt till den storlek som du alltid ändå tar med dig på ditt vapen. För steget från ingen dämpare, till den minsta dämparen, är fortfarande större än från den minsta dämparen till den som dämpar mest. Så egentligen säger inte tabellen så mycket, alla testade dämpare höll sig inom måttet av vad tillverkarna sade
att de skulle klara av. (På vissa av modellerna uppgav tillverkaren inte någon nivå förminskning av ljudet,utan här gjordes en förväntad uppskattning jämfört med andra dämpare av likande konstruktion och storlek). Och vad gäller mirage (värmeflimmer) så kan man direkt konstatera att volymen av dämparen gör sitt, större volym ger mindre snabbt mirage. Man kan säga att skillnaden mellan den som snabbast gav synligt med mirage och den som klarade flest skott var skillnaden 100% alltså från 5 till 10 skott. Det är nog där man får räkna att skillnaderna ligger mindre dämpare med tunna väggar kommer miraget snabbare och samma mirageeffekt uppstår efter 48 skott mot 812
skott för en dämpare med mer volym. Tycker man sig få problem kan man motverka, eller rättare sagt skjuta upp problemet, med ett mirageskydd. Det är en form av strumpa som träs över dämparen, som finns i många utföranden och av olika material. Dessa skydd gör så att det tar längre tid för värmen att passera ut och ge mirage. Nackdelen är att de blir lite som en termos. När dämparen väl blivit varm så tar det längre tid för den att bli kall igen, det blir en isolerande effekt av skyddet. Vad testet visade var att förmågan av att dämpa ljuden till stor del har att göra med hur mycket som dämparen bygger fram, alltså från mynningen och framåt. De dämpare som byggde längre fram dämpade bättre än de som byggde mindre framåt.

Rekylen minskar
Förutom att ljudet minskar och att hörseln sparas så minskas även rekylen av ljuddämparen. Här kunde jag även se att de större dämparna tog bort mer av rekylen jämfört med de mindre och lättare. Hur stor del av detta som beror på vikten, volymen, eller konstruktionen vet jag inte, och det är kanske något att titta på senare. Här har jag även sett genom åren att alla (ja, just här kan man nog använda ordet alla även om undantag finns) skjuter mycket bättre med ljuddämpare än utan. Om det är för att rekylen blir mindre och rekylupptagningen genom detta blir bättre, eller om det är för att ljudet minskar så att man inte blir lika smällrädd (för ja det existerar) och där igenom gör bättre avfyrning, som gör att vi skjuter bättre är svårt att säga, men mest troligt en kombination av båda.

Erfarenheter och tips
Gänga av dämparen från pipan, torka av och lägg på ett värmetåligt fett på gängan på pipan. Gängan är en riktig smutssamlare och du minskar risken att dämpare nyper fast på pipan genom detta. Skjuter du dämparen varm, så låt den svalna av på pipan innan du vrider loss
den, många dämpare har en gänginsats som är låst med lim, liknande loctite 243, som har en värmetålighet om ca 140-180C. Testet visar att dämparna rätt så fort kan bli så pass varma. Har du otur kan annars gängan gå lös från dämparen istället från pipan. Glöm inte rengöra dämparen, dämparen fungerar ju så att den fångar upp krutgaserna för att släppa ut det sakta. Det gör att väldig mycket smuts
fastnar i dämparen och med det så ökar vikten på dämparen och dämpningsförmågan avtar. Vi har dämpare i skjutbiografen som vi skjutit över 10 000 respektive 20 000 skott genom och de har nu mer än fördubblat sin ursprungsvikt. Vid detta tillfälle vägdes även dämparna, och en uppföljning kommer längre fram om hur de påverkas både vad gäller vikt och dämpningsförmåga.

Sist men inte minst, alla dämpare är bra och skillnaden mellan dessa är inte bra eller dåligt utan olika!