2018-03-13 00:00
Seved Wiklund

Vi har i samarbete med Sveaskog och SCA tagit fram ett nytt skjutintyg för jakt på deras marker.
Skyttemomenten är varierande utifrån de filmsekvenser som visar viltet i dess naturliga miljöer och inte den traditionella skjutbaneälgen.Det är redan flera andra markägare förutom Sveaskog och SCA samt jaktlag som tagit fasta på detta upplägg och kommer att erkänna det som godkänt skjutprov för jakt på deras marker.
Tillgängligheten för träning och möjligheten till markägarnas och jaktlagens krav på genomfört skytte ökar dramatisk med detta då detta kan bedrivas i princip året runt i vår skyttebiograf.
Först i Sverige med detta, ett komplement som blir kanon. Samarbete och utveckling när det är som bäst. #fritidvildmark #skjutbiopiteå #sveaskog #sca #skytteärkul

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur:
YQRHbt
Kod från Captcha-bild:

skjutintyg
2019-08-30 10:39:33
OM