2018-04-19 10:00
Seved

Utbildningsdagar med Polisen

Vi har haft äran att vid ett antal tillfällen haft polisen i vår skjutbiograf under några av sina utbildningsdagar. Skjutbiografen och dess möjligheter är i begynnelsen gjort för att polis och militär ska få möjlighet att träna i komplexa situationer. Att man sedan kunde ta programmen vidare och anpassa scenerna till att jägarna kunde få träna i en inomhusmiljö med filmer och scener tagna från den jaktliga miljön blev en naturlig del. Oavsett polis, militär eller jägare så är scenerna och situationerna sådan som man kan möta. Scener som är svåra, enkla, snabba, långsamma, med hinder mm, det gäller att vara förberedd och skapa sig en minnesbild om vad som är gällande i den situation som uppstår. Då kommer också ett agerande som faller väl ut.

Vi har haft Sara och Johan här som båda jobbat som Polis i 9-10 år vardera. Sara är Polkonsamordnare i Norrbotten (Polkon ”Polisiärkonflikthantering”) och Johan Polkoninstruktör. En del av detta är att läsa av, hantera och agera med de hjälpmedel de har för olika konflikter och situationer som eventuellt kan uppstå. En del av detta är just hanterande av deras tjänstevapen.

Sara och Johan berättar att polisen har idag ett kompetensprov som genomförs en gång per år vars avsikt är att säkerställa en kompetensnivå för fortsatt innehavande av tjänstevapen. Där mycket handlar om så kallad säker vapenhantering förutom själva skyttet.

– Det är precis som hos alla människor, ordet prov ger blandade känslor. Då är det enklare att kalla det utbildningstillfällen(dagar) där vi ska genomföra vissa moment som strävar efter ett uppfyllande av säkerhet och kompetens fyller de båda i.

När de får möjlighet beskriva vad skjutbiografen och dess scener ger de besökande poliserna så kommer orden ganska fort och tydligt ur de båda.
- Det är så nära verkligheten och verkliga situationer som vi måste kunna agera efter som det bara är möjligt. Extrema situationer som vi aldrig hoppas att vi ska ställas inför, men likväl måste ha en beredskap och ett agerande för som motsvarar vår och övrigas förväntningar säger de gemensamt.
Tidigare under året har många av poliserna i Norrbotten haft möjligheten att förlägga några av sina utbildningsdagar här i biografen. Denna dag så vi får tillfälle att ställa lite mer frågor till Sara och Johan så är polkonistruktörerna från Västerbotten och Jämtland här för att ta del av möjligheterna i skjutbiografen och det kunnande som Sara och Johan skaffat sig.


- Vi försöker få bort det inövade skjutbanebeteendet genom de pedagogiska verktygen som scenerna på filmerna i skjutbiografen ger möjlighet till. Krister som ansvarar för skjutbiografen kan variera scenerna från en gång till en annan utifrån den enskilde polisens agerande. Nivåerna kan väljas enligt vad vi kommer överens med Krister säger Sara och Johan.
Det handlar inte bara om skyttet, egentligen väldigt lite. Det ska tränas mentalt, stressriktiga situationer och allt ska kunna fångas upp och utvärderas.

- Problemet i situationen ska definieras, vilket beslut fattades som klargöras då Varje skott som avlossas ska kunna motiveras säger Sara som även tillägger att stödet i juridiken ska utvärderas för varje agerande.
Här och som i princip i alla andra göromål handlar det om att skapa sig positiva minnesbilder när du tränar och övar.
- Vi vill inte lämna någon med en negativ minnesbild från dessa övningar i komplexa situationer. . Kommer man i en situation som kräver ett agerande utöver det vanliga så ska vi ha skapat en positiv målbild hur ett professionellt agerande ska vara. Ett igenkännande och en positiv bild i en stressad situation skapar alla förutsättningar för ett lyckat agerande säger Sara vidare.

- Ingen av de som varit här på utbildning har sagt annat än att detta är utomordentligt bra och lärorikt. Något att bygga vidare på, då man får en grundtrygghet i sina beslut och sitt agerande säger Johan.

- Vi ska fatta rätt beslut och ha stöd för de beslut som fattas, vi ska kunna agera på ett säkert sätt för oss och alla i omgivningen, här i skjutbiografen har vi instruktörer bästa tänkbara förutsättningar att utbilda och öva med våra kollegor avslutar Sara vårt samtal med.

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur:
4sEe8U
Kod från Captcha-bild:

[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxil Causes Gallstones</a> xwo.fwyu.fritidvildmark.se.oqk.cd http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
2020-12-27 00:45:08
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Buy Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin Without Prescription</a> rwa.hvsr.fritidvildmark.se.tor.oj http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
2020-12-27 00:28:51
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxil Causes Gallstones[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin</a> sao.wbvi.fritidvildmark.se.cdl.hu http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
2020-12-27 00:09:38
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/