2020-01-12 10:00
Seved Wiklund

Höstens jakt på stora och små vilt har slutat eller åtminstone närmar sig sitt slut. I och med det så är högsäsongen igång för jägarexamensutbildningar. Här uppe i norr där möjligheterna för skytte utomhus är begränsade så handlar det till och börja med om teoriutbildning. Vi kan genom vår skjutbiograf erbjuda vapenhantering och skytteträning inomhus även under den kalla, snöiga och korta ljusa dagarna delen av året, vilket är en stor bonus och möjlighet för den som är på gång med att utbilda sig.

Vem tar jägarexamen?

Vi har sedan slutet av nittiotalet utbildad närmare 3000 st inom jägarexamen. Vi kan med säkerhet säga att den så kallade vanliga bilden av att det är män med stora manliga ideal inom sig som blir jägare är en myt idag. I och med jägarexamens införande i mitten av åttiotalet så har det sakta men säkert blivit något av en folkrörelse som står upp för lika värde oavsett kön, ålder, ursprung eller annan etnicitet. Svaret på vem som tar jägarexamen är nog att de finns inslag av alla typer av människor som tar jägarexamen och fördelning av män och kvinnor utjämnas i all större grad. Därmed är vi säkra på att det kommer att fortsätta bli ännu mer för alla. Det tackar vi för.

Jägarexamen hårda eller mjuka värden

Teorin handlar till stor del om fakta. Det är artkännedom, jägarens förhållningssätt, jaktsätt, hundar, vapenkännedom och samspelet i naturen mm mm. Fakta är viktigt och det är det som teoretiska provet prövar. Men fakta i all ära, det är alltid frågan varför det är som det är som gör skillnad. Sambandet, det logiska mellan exempelvis födotillgång och viltets utbredning samt tillväxt.  Livet för viltet(utan undantag) handlar om mat, skydd och under en period på året då fortplantning står högst upp på agendan. I vår utbildning ser vi förståelsedelen som det absolut viktigaste. 

Praktiken med skytte, avståndsbedömning och vapenhantering kan rubriceras som hårda värden. Det handlar om att kunna hantera vapnet säkert och ansvarsfullt samt när vapnet läggs an mot axeln och skottet avlossas ska målet träffas. Hur många skott och träningstillfällen det handlar om för att klara  uppskjutning är en sak och att kunna hantera vapnet på ett för personen respektfullt sätt mot sig själv, omgivningen och viltet är en annan sak. Att få deltagarna känna glädjen av att förbereda sig genom träning så man känner sig trygg när man hanterar vapnet och därigenom känna lugnet när det skarpa momentet infinner sig är det som driver oss.

Ambassadörer och goda medmänniskor

Det är skarpt det vi håller på med och vi måste förhålla oss till naturen och dess ordning på ett sätt som innebär att dess resurser brukas och förvaltas för vår skull. Det kräver lite mer av oss som vistas ute i skog och mark. Vi vill inte bara ha duktiga jägare och skyttar vi vill ha goda ambassadörer för jakten, naturen, viltet och medmänniskorna.

Vår tro är att oavsett om man tänker sig jakten som en del i ens liv eller inte så har ALLA ett utbyte av att ta del av jägarexamens mjuka värden.

Tack för att ni tog er tid att läsa

/Seved

 

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur:
eQMu
Kod från Captcha-bild: